Shop Mobile More Submit  Join Login
Merry Christmas by NhiXD Merry Christmas by NhiXD
Merry Christmassssss every1 :"> 
Btw, mấy cái bông brush kì vl lel .-. ...

Gift cho bé :iconmoekaichii: nèeeeeeeee<3 :"> Giáng sinh vui vẻ nha em <3
-----------------------------
Credit 
:iconmyhilary: :iconnatsi90: :iconcikicat: :iconsimplegfx: :iconemilyemilybeth: :iconmarioantonio23: and  Google+ 

+fav  if you like it. Merry Christmas Pixel: Christmas Hat Heart 


Add a Comment:
 
:iconmoekaichii:
MoeKaichii Featured By Owner Dec 25, 2016  Student Interface Designer
. Cảm ơn chị nha <3 Chị cũng vậy nè :33 
Reply
:iconphongchimte:
phongchimte Featured By Owner Dec 19, 2016  Student Interface Designer
-Mấy quả cầu trên sừng render màu hồng thì chắc đẹp hơn đó <3
Reply
:iconnhixd:
NhiXD Featured By Owner Dec 19, 2016  Student Artist
hihi quên brush trên đó mất :v
Reply
:iconphongchimte:
phongchimte Featured By Owner Dec 19, 2016  Student Interface Designer
:vvv
Reply
:icondrege:
Drege Featured By Owner Dec 18, 2016  Hobbyist General Artist
A-D-O-R-A-B-L-E :D
Reply
:iconmarioantonio23:
marioantonio23 Featured By Owner Dec 18, 2016  Hobbyist Interface Designer
So KAWAII! <3 
Reply
:iconnhixd:
NhiXD Featured By Owner Dec 18, 2016  Student Artist
Thank youuuuuuu xD
Reply
:iconfanleo2000:
fanleo2000 Featured By Owner Dec 18, 2016  Student
xin BG được ko ?
Reply
:iconnhixd:
NhiXD Featured By Owner Dec 18, 2016  Student Artist
b vào pro5 người t credit đầu tiên nhé <3 
Reply
:iconjohan01-chan:
Johan01-chan Featured By Owner Dec 18, 2016  Hobbyist Interface Designer
Đệp vs độc quá đi !
Reply
:iconnhixd:
NhiXD Featured By Owner Dec 18, 2016  Student Artist
Bunny Emoji-87 (Thanks) [V5] Llama Emoji-23 (Shyness) [V1] 
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
December 18, 2016
Image Size
683 KB
Resolution
815×415
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
128
Favourites
27 (who?)
Comments
11
×